Training

Training op maat:

Wij verzorgen tal van trainingen op het gebied van communicatie en interactie, maar wij weten ook dat het niet meevalt een verandering ten goede, gecontroleerd in gang te zetten. Nog lastiger is het om deze verandering te behouden. Onze aanpak bestaat dan ook uit een training op maat, die door haar creatieve werkwijze uw medewerkers confronteert met de dagelijkse praktijk. Er is een continue interactie tussen de trainer en de deelnemers. Hierdoor onstaat er vanuit de medewerker zelf een motivatie om zich het nieuwe gedrag / de vernieuwde cultuur eigen te maken. Wat men leert of welke cultuur dit wordt is in de voorbereiding zorgvuldig met u uitgekozen en zal afhangen van de doelstelling die u wilt behalen. Het oefenen van dit nieuwe gedrag / deze nieuwe cultuurelementen staat centraal tijdens de training.

Een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en/of leidinggevende is belangrijk vanaf de voorbespreking tot en met de evaluatie en daarna.

Enkele voorbeelden van trainingen:

Organisatie & Management

 • De toekomstgerichte organisatie
 • Management Development
 • Coachend slagvaardig leiding geven
 • Effectief, tijdbesparend vergaderen
 • Omgaan met een conflict
 • De professionele teamleider / EVV-er
 • Brain- en Timemanagement

HRM

 • Motiverende functioneringsgesprekken
 • Talentmanagement
 • Werstress versus Werkplezier
 • Interne communicatie in de praktijk

Teamsamenwerking

 • Samen-Werken in een team
 • Kernkwadranten en teamkwaliteiten
 • Communicatievaardigheden en feedback
 • Rollen in het team
 • Teambuilding
 • Intervisie

Overigen

 • Brain-Management: Snellezen, Mindmappen en Geheugentechnieken
 • Timemanagement
 • Voorkomen van burnout
 • Effectief en objectief rapporteren
 • Omgaan met ongewenst en / of (verbaal) agressief gedrag
 • Bejegening
 • Productief werkoverleg
 • Klantgericht werken / gastvrijheid
 • Verkoopvaardigheden / Acquisitie
 • De klantgerichte Front office

Werkwijze:

Het eerste gesprek is ter kennismaking en kan resulteren in een door ons uitgebrachtte offerte.

Een cultuursanalyse kan eventueel ingezet worden om de huidige bedrijfscultuur zichtbaar te maken, wat resulteert in een advies met plan van aanpak.

In het vervolggesprek worden duidelijke afspraken gemaakt over de gewenste gedragsverandering, cultuur, aanpak, verwachtingen en de inbreng van alle betrokkenen.

Kiest u voor meerdere trainingdagen, dan wordt u tussen de trainingen door op de hoogte gehouden van de voortgang en kan zo nodig de gekozen aanpak worden bijgestuurd.

Een na-meting kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Tijdens de evaluatie wordt teruggekeken op het proces en de resultaten geevalueerd.

Leercirkel van Kolb: