Medezeggenschap / OR

De Academie voor Communicatie & Interactie traint u en uw OR op zowel inhoud als proces.
Vooral het praktijkleren staat centraal 

Alle trainingen worden op maat gemaakt.

Een voorbeeld van onze trainingen:

 • De toekomstgerichte OR
 • De WOR als leidraad
 • Coachend en slagvaardig leiding geven aan de OR
 • Effectief, tijdbesparend vergaderen
 • Omgaan met een conflict
 • Onderhandelen
 • Brain- en Timemanagement
 • Werkstress versus Werkplezier
 • Interne communicatie in de praktijk
 • Samen-Werken binnen de OR en met de bestuurder
 • Kernkwadranten en teamkwaliteiten
 • Communicatievaardigheden en feedback
 • Rollen binnen de OR
 • TeambuildingIntervisie

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.