Bedrijfscultuur

Communicatie = bedrijfscultuur

Communiceren doe je niet alleen als je een gesprek voert of een email schrijft, ook ons gedrag is communicatie. Zelfs als je juist niet wilt communiceren, doe je dit toch. Je kunt niet niet communiceren. Communicatie is onderdeel van de cultuur van de groep en kan alszodanig niet los van elkaar worden gezien.

Binnen elke groep, team en organisatie zijn tal van informele ongeschreven regels, die bepalen hoe wij ons dienen te gedragen en op welke manier men van ons vewacht dat wij communiceren. Dit maakt onderdeel uit van de cultuur binnen de organisatie of afdeling. Een ongezonde cultuur kan medewerkers ziek maken en zal altijd leiden tot ontevreden klanten. Medewerkers kunnen door de afdelingscultuur tekort schieten in hun taken, wat uiteindelijk de goede naam van de organisatie en dus klanten kost.

Om ervoor te zorgen dat een training een blijvend effect heeft, is het balangrijk om tijdens deze trainingen ook de culuur van deze organisatie / afdeling mee te nemen. Er is niets zo moeilijk te veranderen als het gedrag van mensen in een vastzittende organisatiecultuur.

Wat kunt u hiermee?

Een open en transparante afdelings en organisatiecultuur, waarin men bereid is van elkaar te leren, is een gezonde cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd zal voelen. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en een betere productie. De organisatie komt zo tot bloei en de klantentevredenheid zal toenemen. Bijna te mooi om waar te zijn....

De Academie voor Communicatie & Interactie is gespecialiseerd in het onderkennen en ombuigen van de cultuur binnen de organisatie, de afdeling of het (managent)team. Wij begeleiden, trainen en motiveren u en uw team in het ombuigen van de oude en behouden van een vernieuwde cultuur en zorgen ervoor dat zij niet terugvallen. Dit doen wij door nauwe samenwerking met alle betrokkenen en een flinke dosis creativiteit.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.